Twee Duitse schilders in Zandvoort

Uhde_Selfportrait,_1898 In Zandvoort werkte Max Liebermann samen met Fritz Uhde 

Fritz_von_Uhde_-_Der_Leierkastenmann_kommt_(1883) Kunsthalle Hamburg

Fritz von Uhde. De orgelman komt. (Coll. Kunsthalle Hamburg) 

Als Max Liebermann in Zandvoort was, trok hij vaak op met collega Fritz von Uhde, die vrijwel even oud was als hij. Beiden waren afkomstig uit een rijke familie. Beiden kozen ondanks verzet van de familie voor een kunstenaarsbestaan.  Fritz von Uhde (1848-1911) was een ritmeester, die zijn tijd verdeelde tussen paardrijden en schilderen. Na verloop van tijd verliet hij de cavalerie om zich helemaal te wijden aan de kunst. Zijn werk was realistisch, maar hij neigde steeds meer naar het impressionisme. Bij de geboorte van zijn derde kind overleed zijn vrouw. Von Uhde bleef achter met drie dochters die hij met veel liefde opvoedde. Vaak beeldde hij de meisjes af op zijn schilderijen. Hij maakte veel doeken met een religieuze achtergrond, waarbij hij net als middeleeuwse kunstenaars,

uhde-laat-de-kinderen-komen_grt

Fritz Uhde. ‘Laat de kinderen tot mij komen’. (Museum der bildenden Künste,Leipzig) 

de verhalen in een eigentijdse omgeving zette. Het schilderij met de titel ‘Laat de kinderen tot mij komen’, toont een 19de eeuws interieur met Jezus op een stoel en een stel kinderen eerbiedig om hem heen. In Zandvoort verbleef Fritz meestal bij een timmerman die pension hield, waar ook Max logeerde. Liebermann wist hem over te halen net als hij ‘plein air’, te schilderen, niet in het atelier maar in de openlucht. Het resultaat was een reeks heldere impressionistische doeken. In Zandvoort schilderde Von Uhde onder meer een oude vrouw voor het raam in het in 1929 gesloopte Oude Mannen- en Vrouwenhuis en een soort drieluik van kinderen in een vissersbuurtje. Op het eerste schilderij zijn enkele kinderen vredig bijeen. Een meisje breit een kous. Op het hier afgebeelde schilderij spitsen de kinderen de oren bij het geluid van een draaiorgeltje en hollen weg naar de speelman. Dan is er nog een derde schilderij van kinderen die zich om het orgeltje verdringen                         

Oude mannen- en vrouwenhuis Zandvoort 1905 gesloopt 1929

Links: Vrouw in het in 1929 gesloopte Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Zandvoort. Boven: een ansichtkaart uit 1905 van het tehuis.

23b74f68196a7f817af6ff7da812c93f--fritz-retirement hofje in zandvoort Fritz von Uhde

 

 

 

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

Kinderen verdringen zich om de orgelman in Zandvoort. (coll. Alte Nationalgalerie Berlin)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s