Alexander Hamilton

 635961097208050759-679983107_download (2)   Het leven van Alexander Hamilton

Tornado

001 onaangepast_tropische_storm

Alexander Hamilton denkt dat de wereld vergaat. Bij het invallen van de schemering is een orkaan losgebarsten zoals hij nog nooit heeft meegemaakt. De wind giert over het eiland. Palmbomen knappen als lucifershoutjes. Huizen storten in. Boven het gehuil van de wind klinkt het gegil van bange en gewonde mensen. De schepen in de haven worden

001 lieutenant james lees dated c1795, showing slave villages near brimstone hill, st kitts. aqu

De slavenhuisjes op St. Kitts voor de storm.

opgetild en op het land gesmakt. Bliksemflitsen en vuurballen schieten door de inktzwarte nacht. Om een uur of tien valt de wind weg. Er is een angstige stilte. Mensen kruipen tevoorschijn en proberen de gewonden te helpen. Ondertussen draait de wind om de zuidkant van het eiland en zwelt in alle hevigheid aan.

001 slavery

Slaven op St. Kitts

Nog krachtiger dan daarvoor, jaagt de storm over het land. Meubelen vliegen door de lucht. Huizen die nog overeind stonden, zakken krakend ineen. De hutjes van de slaven worden omver geblazen. Het suikerriet op de plantages wordt plat geslagen. Na lange, bange uren is het eindelijk voorbij. De volgende morgen schijnt de zon en fluiten de vogels of er niets aan de hand is. Verdwaasd loopt Alexander tussen de puinhopen. Het paradijselijke eiland is veranderd in een woestenij.  Hij weet dan nog niet dat de orkaan zijn leven totaal zal veranderen. 

001 spanish_capture_of_st_kitts 1629 the capture of saint cristopher (st. kitts) by félix castello.

In 1629 werden de eilanden St. Kitts en Nevis op de Engelsen veroverd door de Spanjaarden. Er werd enorme schade aangericht, maar na stevige onderhandelingen tussen de Engelse en de Spaanse koning kwamen de eilanden in 1630 weer in Engelse handen. 

Jeugd op een tropisch eiland

002 alexander hamilton

De jonge Alexander

Het jaar 1772 is het jaar van de storm. Alexander is dan zeventien jaar. Hij is slank. Zijn rossige haar draagt hij naar de mode van zijn tijd in een staartje. Tot dusver is zijn leven niet gemakkelijk geweest. De problemen die hem zouden blijven achtervolgen, begonnen met zijn ouders. Rachel, zijn moeder, werd toen ze zestien jaar was, uitgehuwelijkt aan Johann Michael Lavien, een twaalf jaar oudere man. Het stel kreeg al snel een zoon. De knappe en pittige Rachel paste helemaal niet bij het leven op het eiland St. Kitts, genoemd naar Christoffel, de naamheilige van Christoffel Columbus. Het eiland staat onder bestuurvan de Engelsen evenals het vlakbij gelegen Nevis. Aan de andere kant ligt het eiland Sint Eustatius, dat door Nederlanders wordt beheerd.

002 stchristopher1760map of st. kitts 1747

St Kitts 

Op de eilanden wonen rijke planters. Ze verdienen handenvol geld met onder meer de handel in suiker. Hun protserige huizen steken enorm af bij de armzalige hutjes van de slaven. Er zijn ongeveer tien keer zoveel zwarte slaven als blanken op de eilanden. De planters leven in voortdurende angst dat de slaven in opstand zullen komen. Op St. Kitts is een fort gebouwd om het eiland te verdedigen tegen vijanden van buitenaf, maar ook om opstandige slaven op te kunnen sluiten. Een slaaf die probeert te ontsnappen of die steelt of brutaal is tegen zijn meester, staat een vreselijke straf te wachten. Hij wordt afgeranseld en gemarteld en van wie probeert weg te lopen, wordt een voet afgehakt. Naast de rijke blanken en de slaven die werken in de velden of in de suikermolens, is er nog een groep blanken. Gajes waar ze in Engeland vanaf wilden: dieven, hoeren, oplichters en brandstichters. Ze zijn voor straf op een schip gezet en naar St. Kitts gebracht, dan zijn ze in Engeland van hen af.

002 ccd27f02da_slavery

Rachel wil niet leven zoals de plantersvrouwen op het eiland, die kostbare sieraden dragen, dure meubelen en kleding uit Europa laten komen en de dag doorbrengen met visites bij de buren, het commanderen van hun bedienden en ’s avonds feesten organiseren. Ze gaat haar eigen weg, laat haar kind over aan het personeel en flirt met de mannen op het eiland. Haar man is woedend. De planters lachen hem uit. Een ongehoorzame vrouw, dat kan niet. Lavien besluit haar een lesje te leren.

002 st-kitts_fort_960x350

Resten van het fort op St. Kitts

Hij laat de jonge moeder opsluiten in het fort en hoopt dat ze na een paar maanden is gekalmeerd, maar dat pakt helemaal verkeerd uit. Als Rachel wordt vrijgelaten, is ze woedend. Nooit  wil ze meer terug naar haar man. Ze laat hem en haar zoon achter en vertrekt naar Nevis. Daar ontmoet ze de Schotse edelman James Hamilton. Hij is de 002 st. kitts en nevisvierde zoon in de familie en dat betekent naar Schots recht dat er voor hem niets te erven valt. Hij is naar de Caraïben vertrokken, op het gerucht dat daar snel en makkelijk geld te verdienen valt en belandt op Nevis. Hij kan niet trouwen met Rachel, want die is immers al getrouwd met Lavien en een scheiding wordt beslist niet geaccepteerd op de eilanden. Toch krijgt het stel twee zonen. De oudste is James en twee jaar later, in 1755, wordt Alexander geboren. Alexander is de pienterste van de twee jongens. Zijn moeder stuurt hem naar de Joodse school. Hij leert er Hebreeuws, leest alle boeken die hij te pakken kan krijgen en is een kei in rekenen. Het leven op het eiland valt vader James tegen. Hij is niet geschikt als planter en handel drijven ligt hem niet. Hij krijgt een baantje aangeboden op het onder Deens bewind staande eiland St. Croix. Moeder Rachel en de twee jongens gaan mee. Vader James regelt de gevraagde zaken op het eiland. Als hij daarmee klaar is, deelt hij mee dat hij het gezin zal verlaten. Het verdiende geld neemt hij mee. Alexander is dan elf jaar oud. Zijn moeder zit niet bij de pakken neer. Ze neemt contact op met de firma Beekman en Cruger en begint een winkeltje. James en Alexander zwerven over het eiland. Ze helpen in de haven en leren liedjes van de zwarte slaven. De mensen op het eiland kijken op hen neer en ze worden getreiterd door jongens die met hunwijsvingers over elkaar wrijven, het teken dat ze bastaards zijn. Alexander wordt naar de Engelse school gestuurd. Hij leert er rekenen en kan zijn moeder helpen met de boekhouding. 

002 st croix by danish cartographer i.m. beck. 1767

Kaart van St. Croix uit 1767 door de Deense cartograaf I.M. Beck met de verdeling van de grond  

In de handel

Twee jaar na het vertrek van vader, gaat het helemaal mis. Moeder wordt ernstig ziek. De jongens verzorgen haar zo goed als ze kunnen. Er komt een dokter die Rachel probeert te genezen met aderlaten, klisma’s en veel valeriaan. Maar het helpt niet en Rachel overlijdt. Er wordt een plek gezocht om haar te begraven, want voor een vrouw die haar man heeft verlaten, is er op het kerkhof geen plaats. De rechter van het eiland geeft de jongens geld voor schoenen en een rouwsluier die aan hun hoed wordt gespeld, zo kunnen ze fatsoenlijk naar de begrafenis. Direct na de dood van hun moeder, wordt het huis verzegeld en worden alle spullen in beslag genomen, op last van hun halfbroer, de eerste zoon van Rachel uit haar huwelijk met Lavien. Een neef wordt als voogd aangewezen, maar die pleegt kort daarop zelfmoord en dan zijn James en Alexander op zichzelf aangewezen.  James wordt ondergebracht bij een timmerman, waar hij een vak kan leren. Alexander gaat wonen bij Thomas Stevens, een gerespecteerde koopman. Hij raakt bevriend met Edward, een jongen in het gezin die één jaar ouder is dan Alexander.

edward stevens door john trumbull 1776

Edward Stevens ca. 20 jaar 

De twee lijken sprekend op elkaar, ze zouden broers kunnen zijn. Er wordt gefluisterd dat de vader van Edward een verhouding heeft gehad met Rachel en dat de jongens dus halfbroers zijn. Alexander blijft werken voor Nicholas Cruger, van de firma Beekman en Cruger. Hij is pas 13 jaar, maar Cruger laat steeds meer zaken aan hem over. Alexander regelt de betalingen, hij zorgt voor de voorraden en stippelt de reizen uit van de kapiteins die vracht gaan halen of brengen: suiker, hout, rijst, touw, lampenzwart, ezels, vee en slaven. Alexander maakt van dichtbij mee hoe de slaven van boord worden gehaald. Ze krijgen eten, moeten zich wassen en worden ingesmeerd met olie, zodat ze er goed uitzien als de plantagehouders komen. Die keuren de slaven, kiezen degenen uit die ze nodig hebben en laten meestal direct hun merk in de huid branden. Cruger voelt zich niet zo goed en hij besluit naar New York te gaan om een dokter te zoeken. De zaak wordt helemaal overgelaten aan de jonge Alexander. Die doet zijn best om alles goed te laten verlopen. Als een kapitein terugkomt met een vracht ezels, blijkt dat de man te lang onderweg is geweest en de dieren zijn verwaarloosd. Sommige ezels zijn dood, de andere zijn ziek. Alexander is woedend en hij scheldt de kapitein uit voor alles wat mooi en lelijk is. Beduusd gaat de man terug naar zijn schip. 

captives-being-brought-on-board-a-slave-ship-on-the-west-coast-of-africa--slave-coast--c1880-802464822-59fb46fc0d327a003632d7d3

Naar New York

Alexander praat met zijn vriend Edward over zijn toekomst. Hij wil vooruit komen. Het zou het beste zijn als er oorlog komt, denkt hij. Als soldaat kun je carrière maken. Alexander is ontroostbaar als Edward naar New York wordt gestuurd om daar te gaan studeren. Dan komt er een nieuwe dominee voor de Engelse kerk op het eiland. Zijn naam is Hugh Knox. De aandacht van de dominee wordt getrokken door de pientere Alexander. Hij geeft hem toegang tot de kleine bibliotheek van de kerk. Alexander leest boeken over wetenschap, verhalen en gedichten. Knox stimuleert hem om gedichten te maken. Er worden er zelfs een paar gepubliceerd in de krant. Dan komt de orkaan.

004 franois-xavier-habermann-engraver-augsburg-late-18th-century-vue-de-boston-vers-le-cale-du-port

Haven van Boston

Alexander zit de dagen daarna verdwaasd tussen de puinhopen. Hij wil alle ellende van zich af gooien en besluit een brief te schrijven aan zijn vader, die hij sinds zijn vertrek niet meer heeft gezien. Hij laat de brief aan dominee Knox lezen en die is zo enthousiast over het verslag, dat hij toestemming vraagt om de brief te publiceren zodat alle planters hem kunnen lezen. De beschrijving van de verwoestende orkaan is treffend. Knox en een aantal rijke mannen op het eiland, zijn het erover eens dat Alexander talent heeft en moet gaan studeren. Ze brengen geld bij elkaar en Alexander wordt op de boot naar Boston gezet. Een enorme ervaring voor de jongen die gewend is aan het leven op een afgelegen eiland. Maar bij Boston vergaat het schip bijna. Er breekt brand uit en het schip dreigt midden op zee te vergaan. De bemanning, de passagiers, iedereen aan boord moet helpen blussen. Er wordt een lange rij gemaakt en uiteindelijk kan het vuur worden gedoofd. Het zwaar beschadigde schip bereikt met veel moeite de haven. Alexander blijft niet treuzelen in Boston. Hij zoekt een schip dat naar New York gaat en vervolgt zijn reis.  

004 1-new-york-18th-century-granger

New York door Howard Pyle       

In New York voelt Alexander zich direct thuis. Hij maakt snel contact met studenten van 004 quads_kingscollegehet King’s College, de latere Columbia Universiteit. Hij brengt een bezoek aan zijn vriend Edward en geniet van de groene oevers van de Delaware rivier. Maar hij kan niet in New York blijven. Zijn vooropleiding is onvoldoende en hij wordt naar New Jersey gestuurd, om de school te bezoeken in het plaatsje Elizabeth. Hij studeert als een bezetene, Latijn, Grieks, wiskunde en filosofie. Na het instuderen van zijn lessen wandelt hij over het kerkhof aan de overkant van de school en mompelt alles wat hij heeft geleerd. Een gewoonte die hij tot verbazing van zijn omgeving, zijn hele leven zal volhouden. Hij

004 catharine-livingston kitty

Kitty Livingston 

logeert bij de familie Livingston en wordt er prompt verliefd op Kitty, de dochter des huizes. Hij schrijft haar smachtende gedichten. De innemende jongeman maakt snel vrienden en is overal welkom. Alexander ziet er nog jonger uit dan zijn leeftijd van achttien jaar. Hij is ruim 1.73 m lang, heeft kastanjebruin haar, felblauwe ogen, blozende wangen en een mooi gevormde mond. Hij loopt met flinke pas en kan over alles meepraten. Gewoontegetrouw knielt hij iedere morgen om te bidden. Hij krijgt het voor elkaar om al na een half jaar toegelaten te worden tot het King’s College in New York, onder de voorwaarde dat hij bijlessen neemt. Alexander voelt zich als een vis in het water. Het is een woelige tijd. Nadat de Fransen en de Indianen door de Engelse troepen zijn verslagen, is de rust in de dertien Engelse koloniën wedergekeerd, maar niet voor lang.

Zonen van de vrijheid

005 king_george_iii_of_england_by_johann_zoffany

King George III (geschilderd door Johann Zoffany 

De Engelse koning George III wil 10.000 soldaten onderbrengen in zijn koloniën in Amerika en hij vindt dat de kolonisten hun steentje moeten bijdragen in de kosten. Het begint met belasting op suiker. Daarna wordt het zegelrecht ingevoerd, waarbij op al het drukwerk belasting moet worden betaald, van speelkaarten en prenten tot kranten en pamfletten. Andere belastingen volgen, met als  meest gehate, de belasting op thee. De Engelsen voeren massaal thee in, afkomstig uit China. Maar de kooplui in Amerika geven de voorkeur aan gesmokkelde thee van de Nederlanders. Hoewel veel kolonisten nog trouw zijn aan Engeland, vinden anderen, dat ze meer onafhankelijkheid moeten hebben en in ieder geval willen kunnen meebeslissen over allerlei maatregelen. Er worden vergaderingen gehouden en er wordt veel gepraat. Dat duurt een aantal jonge kolonisten te lang. Er wordt een organisatie opgericht met de naam ‘Sons of Liberty’(Zonen van de Vrijheid), meestal worden de jonge mannen aangeduid als

005 sons of liberty

Liberty Boys 

de ‘Liberty Boys’. De spanningen groeien en in februari 1770 loopt het uit de hand. Een ontevreden menigte gooit de ramen in bij een beruchte douaneambtenaar. Zenuwachtig pakt de man zijn geweer en schiet vanuit zijn raam op de menigte. Christopher Seider, een elfjarig zoontje van Duitse immigranten, dat nieuwsgierig met de massa is meegelopen, wordt dodelijk getroffen. Hij is de eerste dode van de Amerikaanse Revolutie en hij wordt onder grote belangstelling, plechtig begraven. Elf dagen later is het weer raak. Een jongeman uit Boston maakt ruzie met een Britse schildwacht. Omstanders bemoeien zich ermee en de spanning stijgt. De soldaten worden bekogeld met sneeuwballen en straatvuil, er wordt een onduidelijk commando gegeven en de soldaten schieten. Daarbij vallen drie doden, twee sterven later aan hun verwondingen en er zijn nog een stuk of zes gewonden. De zaak wordt enorm opgeblazen. Er worden prenten gedrukt waarop het lijkt alsof een Britse aanvoerder een in een rij opgesteld peloton opdracht geeft om op de menigte te schieten. De geest is uit de fles. ‘Het begin van de revolutie’, zal John Adams later zeggen.

American Revolutionary War (1775-1783). The Boston Massacre (1770).

De ‘Boston Massacre’

Boston Tea Party

006 2e1ax_origami_entry_the-boston-tea-party

Alexander Hamilton heeft over al die gebeurtenissen gehoord. Voorlopig is hij nog een trouwe onderdaan van de Engelse koning maar dat zal snel veranderen. Rond de tijd dat hij naar New York verhuist, varen Engelse schepen de haven van Boston binnen met een lading thee. Een stuk of zestig Liberty Boys verkleden zich als door de Engelsen gehate Mohawk Indianen. Ze smeren roet op hun gezicht en knopen een band om hun hoofd met daarin een veer  gestoken. Onder gejuich van een grote menigte op de kade, breken ze de ruimen open, slaan gaten in de theekisten en gooien de hele lading overboord. 006 tea party verkleed als indianenDe Engelse kooplui zijn woedend. Een half jaar later vaart dreigend het grote Engelse oorlogsschip HMS Asia de haven van New York binnen. Studenten onder wie Alexander, hollen naar de ‘Battery’, om het grote kanon in veiligheid te brengen. Want als de Engelsen dat kanon in handen krijgen, kunnen ze heel New York bestrijken. Tot hun genoegen zien zijn medestudenten dat Alexander een muts draagt met de tekst: Vrijheid of Dood. Ze begrijpen dat hij definitief heeft gekozen voor de revolutie. Er worden wat schoten gewisseld en dan blaast de Asia de aftocht. 

006 hms-asia-in-halifax-harbour-1797-e1508168415829-300x200

HMS Asia 

In het voorjaar van 1775 is Alexander iedere morgen aan het oefenen met een groep vrijwilligers die zich de ‘Corsicanen’ noemen. Zijn compagnie bestaat uit artilleristen en Hamilton krijgt de rang van kapitein. Hij heeft zo’n zeventig man onder zijn bevel. Hij stelt er prijs op dat zijn soldaten er piekfijn uitzien, met een blauwe jas, witte kruisbanden, koperen knopen en een leren broek. Hij spant zich in om voldoende geld los te krijgen voor de uitrusting, kruit, geweren en een fatsoenlijke soldij. Desnoods past hij bij uit zijn beurs van St. Croix die bestemd is voor zijn studie. Een officier zal later schrijven: ‘Ik herinner mij goed de dag dat de compagnie van Hamilton, Princeton binnenmarcheerde. Het was een voorbeeld van discipline: onder de leiding van een jongen over wie ik verbaasd stond vanwege zijn jeugd en slanke gestalte, men zei mij dat het Hamilton was van wie ik al zoveel had gehoord’. Als Alexander niet oefent met zijn soldaten studeert hij aan King’s College en daarnaast leest hij alles wat hij kan vinden over oorlog voeren en gevechtstechnieken.

Het is een bijzonder onrustige tijd. Veel kolonisten, royalisten die trouw zijn aan Engeland en koning George III, zien de bui hangen. Ze laten hun bezittingen achter en vertrekken naar Engeland. Overal worden achtergebleven royalisten lastig gevallen. Hun ruiten worden ingegooid en het is een geliefd spelletje om koningsgetrouwen in te smeren met pek en veren en ze dan onder groot gejuich door de straten te sleuren.

006 the minute men

Minutemen 

Als Engelse soldaten besluiten om op een plaats buiten Boston een voorraad geweren en munitie in veiligheid te brengen, komen de ‘Minutenmannen’, in actie. Het is een groep vrijwilligers die heeft beloofd om, als het nodig is, ‘binnen een minuut’, in actie te komen. Het wordt een bloedige veldslag waarbij over en weer veel slachtoffers vallen. In mei 1775 wordt Alexander wakker van een enorm kabaal. Een groep aangeschoten mannen is op weg naar King’s College om Myles Cooper, de eerbiedwaardige president van de school en een trouwe royalist, een lesje te leren. Dat wil de in de school wonende Alexander voorkomen. Hij springt zijn bed uit en holt naar de voordeur. Daar houdt hij een vlammend betoog, waarin hij beweert, net als in zijn krantenartikelen en pamfletten, dat de revolutie waardig en democratisch moet plaatsvinden. Ondertussen hebben andere studenten de president gewaarschuwd. Die ziet kans om in zijn nachthemd te ontsnappen door een raam aan de achterkant van het gebouw. In de vroege ochtend weet hij een Engels oorlogsschip te vinden, dat hem mee terug naar Engeland zal nemen. Later zal hij in het Gentleman’s Magazine een larmoyant gedicht schrijven over zijn ontsnapping aan de ‘barbaren.

 

 

 

n.b. Hieronder de tweede helft van het verhaal over Alexander Hamilton

Lof en eer

Alexander Hamilton spoedt zich naar Albany, waar zijn hoogzwangere vrouw wacht. Op

1300_origina Elizabeth Schuyler Hamilton

Elizabeth Schuyler de vrouw van Hamilton

22 januari 1782 wordt hun zoon Philip geboren, genoemd naar de vader van Elizabeth. Alexander pakt zijn rechtenstudie weer op. Hij is van plan om een eigen advocatenpraktijk te beginnen, maar als hij wordt gevraagd om belastingontvanger in New York te worden, pakt hij die kans met beide handen aan. Hij heeft tenslotte een gezin te onderhouden. Kort daarop wordt hij benoemd tot vertegenwoordiger van New York bij het Congres. Hij verhuist in december 1783 met zijn gezin naar New York en gaat wonen in Wall Street

In augustus 1782 wordt Hamilton getroffen door het bericht over de dood van zijn hartsvriend John Laurens. Samen zijn ze aide-de-camp geweest bij Washington en hebben ze lief en leed gedeeld.

012 Charles_Willson_Peale_-_John_Laurens_-_Google_Art_Project Nat. Portrait Gall . Washington

John Laurens

Alexander weet hoe roekeloos Laurens kan zijn, maar toch treft zijn plotselinge dood hem als een bliksemflits. Hij is ontroostbaar. De dood van Laurens toont, dat het na de overwinning op de Engelsen nog lang niet rustig is in Amerika. Nog steeds zijn er schermutselingen met de Engelsen, die nog lang niet allemaal naar Engeland zijn vertrokken. John Laurens is bij de Combahee Rivier in een hinderlaag gelokt door een groep Engelsen. Hij wordt uit het zadel geschoten en stort zwaargewond op de grond. Kort daarop sterft hij. Laurens is pas 27 jaar. Hij gaat vooral de geschiedenis in als een fel tegenstander van de slavernij.

Tijd om te rouwen is er niet. Hamilton wordt naar het Congres in Philadelphia geroepen als vertegenwoordiger voor New York. Hier ontmoet hij James Madison, de latere president, die even als hij een voorstander is van een centraal gezag en een Amerikaans leger. Er wordt gewerkt aan een grondwet en het vormen van een ‘Trias Politica’, met een scheiding tussen de wetgevende- , de uitvoerende- en de rechterlijke macht. Madison zal later de erenaam ‘Vader van de

012 James_Madison Coll Witte Huis. John Vanderlyn 1816

James Madison

Grondwet’, krijgen. Hamilton maakt in één van zijn toespraken een grote blunder. Hij komt met het voorstel om een ‘monarch’ te kiezen, als leider van de Verenigde Staten. Dat valt helemaal verkeerd. Bij het woord monarch denkt iedereen direct aan de gehate Engelse koning George III. Madison en Hamilton begrijpen het grote belang van de pers. Beiden schrijven tientallen artikelen over de toekomst van de Verenigde Staten. Om de grondwet er door te krijgen moeten tenminste negen staten tekenen. Als dat aantal is bereikt kent de vreugde geen grenzen. Vooral de kooplui en ambachtslieden van New York zijn door het dolle heen. Ze organiseren een geweldige optocht met praalwagens, vlaggen en muziek. De bakkers, meubelmakers, tinnegieters, kuipers en allerlei andere gildenbroeders hebben een voorstelling gemaakt die bij hun vak hoort. Zo staan op de praalwagen van de kleermakers, Adam en Eva slechts gekleed in vijgenbladen als het begin van de kleermakerij. De bakkers sjouwen een enorm brood mee enz. Hoogtepunt in de stoet vormt een groot model van een fregat met gehesen zeilen op een wagen die wordt getrokken door tien paarden. Er zijn dertig zeelui aan boord, die onderweg op verschillende plaatsen dertien saluutschoten laten horen, voor elke staat één. De stoet

012 federal banquet

Het diner bij Bowling-Green

eindigt bij de Bowling-Green. Daar is een enorm paviljoen opgericht met in een stervorm opgestelde tafels. Zesduizend mensen namen plaats voor een uitgebreid banket. Na afloop van de maaltijd wordt het een vrolijke boel. Dertien keer wordt er een toast uitgebracht, onder meer op de Verenigde Staten, George Washington en ook op de Staten Generaal van de Nederlanden.

 

 

 

012 Image-01

De praalwagen

Minister van Financiën

In februari van het jaar 1789 kiest het Congres de eerste president van de Verenigde Staten. Het ligt voor de hand dat de keuze valt op George Washington. De president begint met het samenstellen van een kabinet. Eén van de belangrijkste posten is die van Minister van Financiën. Washington denkt daarbij aan Robert Morris, een gewiekst

012alexander-hamilton-john-trumbull as a lawyer chamber of commerce city of new york

Alexander Hamilton

koopman, die een enorm fortuin bezit en de belangrijkste financier van de opstand is geweest. Morris heeft geen zin in de baan en hij wijst naar Alexander Hamilton. Washington is hoogst verbaasd. Hij kent Hamilton als een trouw kolonel en een eersteklas vechtersbaas, maar dat hij van jongs af aan geleerd heeft met financiën om te gaan is hem niet bekend. Hamilton hapt direct toe, het is precies de baan die hij ambieert. Binnen de kortste keren heeft hij een flink bureau opgezet. Hij richt zich op de scheepvaart en de handel. Er moeten goede havens komen, vuurtorens, douanebeamten en een kustwacht om de smokkelaars te bestrijden. Zijn plan om de schulden van de verschillende staten bij elkaar te trekken tot één staatsschuld, valt niet overal in goede aarde. Hij bespreekt de zaak met Thomas Jefferson, die inmiddels tot Minister van Buitenlandse Zaken is benoemd. Jefferson nodigt Hamilton uit voor een etentje bij hem thuis, waarbij

013 Thomas_Jefferson_by_Rembrandt_Peale,_1800

Thomas Jefferson

onder meer ook James Madison aanwezig is. Hamilton krijgt zijn plannen erdoor, maar dan moet hij wel een concessie doen. New York zal niet de hoofdstad worden, zoals de vurige wens van Hamilton is, want de zuidelijke staten zullen dat niet pikken. Voorlopig wordt Philadelphia de hoofdstad en ondertussen wordt gebouwd aan een geheel nieuwe hoofdstad: Washington. Hamilton legt zich neer bij het voorstel. Hij verhuist met zijn gezin naar Philadelphia. Eén van de stokpaardjes van Hamilton is het oprichten van een nationale bank en een Amerikaans muntstelsel, met de dollar als munteenheid, gebaseerd op de Spaanse dollar die algemeen wordt gebruikt in Spaans Amerika. Niet iedere Amerikaan is enthousiast over het idee. Een bank wordt door velen vergeleken met een bordeel. Bankiers worden uitgescholden voor bandieten die hun geld verdienen over de ruggen van hardwerkende boeren en  burgers. Maar Hamilton en Madison weten met toespraken en artikelen in kranten steeds meer Amerikanen ervan te overtuigen dat voor de jonge natie een betrouwbare nationale bank onmisbaar is. De bank komt er en het Engelse muntstuk met de gehate kop van George III wordt vervangen door de Amerikaanse dollar, een naam die zijn oorsprong vindt in de Duitse taler en de Nederlandse daalder. In 1794

86851_37657359_2200

De eerste dollars

worden de eerste dollars geslagen met de afbeelding van Libertas, de Romeinse personificatie van de god van de vrijheid. De bevolking spreekt al snel van de ‘dollar met het golvende haar’. In Philadelphia wordt een ‘Munt’ opgericht, waar de dollar en de kleinere munteenheden worden geslagen. Hamilton weet hoe belangrijk het is dat er ook voor de kleine handel voldoende muntgeld beschikbaar is.

Hamilton heeft zijn zaakjes prima voor elkaar en heeft veel aanzien. Maar dan rijdt hij een scheve schaats. Een misstap die hem nog lang zal heugen.

Overspel

In Philadelphia is Hamilton op het hoogtepunt van zijn carrière. Een knappe vent van 36 jaar, de tweede man van de Verenigde Staten. Samen met Eliza neemt hij intensief deel aan het society leven in Washington. De vrouw van John Adams klaagt over de uitbundige feesten met gewaagde kleding: ‘de dames ingesnoerd in hun japonnen met blote armen en opgestuwde boezems’. Alexander geniet van alle aandacht. Hij is gevoelig voor vrouwelijk schoon en kan verzoeken om hulp van dames met problemen, niet weerstaan. De pas in Philadelphia gearriveerde 23-jarige Maria Reynolds ruikt haar kans. Ze meldt zich onaangekondigd bij Alexander thuis. Hij ontvangt haar in een zijkamer en daar hangt de jonge vrouw een larmoyant verhaal op over een echtgenoot die haar bedriegt en mishandelt. Ze heeft geld nodig om hem te kunnen verlaten. Hamilton zegt dat ze wat ongelegen komt, in zijn huis waar zijn vrouw en kinderen aanwezig zijn. Hij vraagt haar adres en belooft later op de dag wat geld te komen brengen. Die avond wordt hij door Maria met open armen ontvangen. Ze neemt hem mee naar haar slaapkamer. Hamilton geeft haar het beloofde geld en vergeet alles om zich heen. Het wordt een onstuimig rendez-vous en het begin van een affaire waarbij Alexander alle voorzichtigheid uit het oog zal verliezen. De zomer breekt aan en schoonvader Schuyler maakt zich zorgen over zijn dochter in het drukke en warme Philadelphia. Hij nodigt Eliza en de kinderen uit om de zomer in het grote huis in Albany

014 Schuyler_Mansion_Panorama_Left

De Schuyler Mansion

door te brengen. Dat komt Alexander goed uit. Voortaan kan hij Maria, die inmiddels zijn maîtresse is geworden, vrijelijk ontvangen in zijn huis in Wall Street. Als de verhouding een poosje aan de gang is, komt Maria plotseling met het verhaal dat ze zich heeft verzoend met haar man James. Terloops laat ze los dat haar echtgenoot goed op de hoogte is van allerlei financiële zaken in het land. Het lijkt haar een goed idee dat Hamilton haar man eens ontmoet, zij zal Alexander dan voorstellen als haar goede vriend en weldoener. Er vindt een wat ongemakkelijk bezoek plaats. James Reynolds vertelt dat hij naar Virginia wil en vraagt of Hamilton geen baantje voor hem heeft. Alexander houdt zich op de vlakte en het begint tot hem door te dringen dat hij zich in een wespennest heeft gestoken. Hij neemt zich voor om de relatie geleidelijk af te bouwen. Hij heeft het trouwens veel te druk voor een ingewikkelde affaire. Hij is onder meer bezig met plannen om industrie naar de Verenigde Staten te halen. Maar hij vergist zich in het raffinement van Maria. Telkens weer weet zij op zijn gemoed te werken met dramatische verhalen, tranen en liefkozingen en hun ontmoetingen eindigen steevast in innige omhelzingen. Ondertussen werkt Hamilton aan zijn plannen en schrijft hij rapporten en artikelen. Hij correspondeert met Eliza en adviseert haar om in Albany te blijven en van de zomer te genieten. Pas in het najaar keert zij met de kinderen terug, maar Alexander blijft Maria ook daarna bezoeken. Zij merkt dat Hamilton steeds minder aandacht voor haar heeft en gooit een nieuw wapen in de strijd. Ze vertelt dat James lucht heeft gekregen van de ware aard van hun verhouding en dat haar man Alexander een brief wil schrijven, die hij aandachtig moet lezen. James heeft zelfs gedreigd om Eliza op de hoogte te brengen. Hamilton ontvangt vervolgens een brief waarin James de beledigde onschuld speelt. Hij schrijft dat hij Alexander als een ware vriend beschouwt en dat hij geschokt en gekrenkt is nu hij weet dat hij hem met zijn vrouw heeft bedrogen. Hij vraagt om genoegdoening daarvoor en Hamilton voelt zich in het nauw gedreven. Hij nodigt James uit bij hem op kantoor voor een gesprek. James beweert dat zijn huwelijk op de klippen is gelopen en dat een bedrag van duizend dollar reëel is om het leed enigszins te verzachten. Onder de belofte dat hij niet meer lastig zal worden gevallen, betaalt Hamilton in twee termijnen het aanzienlijke bedrag. Hamilton denkt dat hiermee de zaak is afgedaan en gaat over tot de orde van de dag.

Maar hij vergist zich. James Reynolds pleegt fraude en belandt in de gevangenis. Hij schrijft Hamilton brieven waarin hij vraagt om geld zodat hij zijn borg kan betalen. Als Hamilton zijn brieven negeert, begint James wild om zich heen te schoppen. Hij verspreidt allerlei verhalen, beweert dat hij zoveel weet van Hamilton dat hij hem makkelijk ten val kan brengen. Onder meer zou Hamilton geld dat bestemd is voor de veteranen achterover hebben gedrukt. De roddels veroorzaken zoveel onrust, dat een delegatie juristen wordt afgevaardigd om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Alexander ontvangt de mannen op zijn kantoor en biecht alles op, de verhouding met Maria en de chantage van haar man. De afvaardiging neemt genoegen met de uitleg en verklaart de zaak geheim te houden. Maar jaren later zal het muisje nog een staartje krijgen. Tot die tijd heeft Hamilton zijn handen vol aan de lopende zaken.

Whisky

image007 whiskey rebellion

De whiskey opstand

Eén van de problemen waarmee Hamilton te maken heeft, is de ‘Whiskywet’. Om de oorlogsschulden af te lossen is veel geld nodig. Hamilton lijkt het invoeren van een belasting op sterke drank een goed idee. Hij beschouwt drank als een luxe product en hij wordt daarin gesteund door rechtzinnige strijders tegen alcohol. Het blijkt echter een vergissing. De wet van 1791 stuit op groot verzet bij de landinwaarts wonende boeren. Het is voor hen niet mogelijk om de opbrengst van hun graanoogst over de bergen naar de havenplaatsen te brengen. Daarom maken zij whiskey. Tot in de kleinste boerderijtjes zijn whiskystokerijen te vinden. Een deel van het loon wordt uitbetaald in whisky. De drank wordt bovendien gebruikt als ruilmiddel. De rest word in tonnetjes op muilezels naar de steden in het oosten gebracht. De nieuwe maatregel van Hamilton doet de boeren denken aan de gehate belastingwet uit de tijd van de Engelse overheersing. Het verzet groeit  en als in 1794 een belastinginspecteur dwangbevelen verspreidt, slaat de vlam in de pan. Een groep mannen trekt op naar het versterkte huis van de inspecteur. Er wordt geschoten en er valt een dode onder de

015 WhiskeyRebellion G. Washington inspect de troepen voor ze optrekken tegen de Whiskey Rebellion

George Washington op weg om de whiskey opstand te onderdrukken

opstandelingen. De volgende dag keren ze terug met versterking. Met bijna 600 man rukken de relmakers op naar het huis van de gehate belastinginner. Vrouwen en kinderen mogen het huis verlaten. De belastingontvanger verdedigt zich met hulp van zijn slaven, maar zijn huis en de slavenverblijven worden in brand gestoken en de

Susanna_Rowson_crop

Susanna Rowson heeft een musical geschreven over het neerslaan van de Whiskey Rebellion

belastingman geeft zich over. Washington begrijpt dat hij nu strenge maatregelen moet nemen om anarchie te voorkomen. Er wordt door Hamilton een leger van 13000 man samengesteld. Washington houdt een toespraak, waarbij hij schertsend wijst op zijn grijze haren en een bril tevoorschijn haalt om de tekst van zijn rede te kunnen lezen. Beschaamd druipen de opstandelingen af. De raddraaiers die zijn opgepakt worden weer vrijgelaten. De bewoners van de Verenigde Staten begrijpen dat er met de nieuwe regering niet te spotten valt.

Hamilton overweegt om zich terug te trekken uit de politiek en zich meer aan zijn gezin te wijden. Washington wil niet nog een termijn president zijn en hij vraagt Hamilton om een opzet voor zijn afscheidsspeech te schrijven. Ondertussen zijn de politieke verhoudingen in de wereld danig verschoven. In Frankrijk heeft de grote revolutie plaatsgevonden  en wisselen regeringen elkaar snel af. Engeland is de grote vijand van Frankrijk. Hamilton begrijpt dat de band met Engeland moet worden aangehaald, zodat de handel tussen de V.S. en Engeland weer op gang kan komen. Het komt hem op veel verzet te staan. Veel Amerikanen hebben bewondering voor de opstand van de Fransen en het einde van hun koningshuis. Het doet hen denken aan de opstand tegen Engeland. Ze vinden Hamilton te veel  naar de pijpen van Engeland dansen. John Adams volgt Washington op als president van de Verenigde Staten. Hij is het in veel zaken totaal niet eens met Hamilton.

017 2b747ad7aa271e6d81c6e8a4799575f6 Grange verplaatst

Het huis van Hamilton wordt verplaatst

Ondertussen wordt de affaire van Hamilton met Maria Reynolds opgerakeld. Eén van de drie vertrouwensmannen van destijds heeft informatie over de affaire doorgegeven aan Thomas Jefferson. Die brengt de zaak naar buiten. Waar hij eerder had gedacht dat de zaak was beslecht, wordt Hamilton nu, vijf jaar later, alsnog keihard met de  consequenties van zijn relatie met Reynolds geconfronteerd.. Zijn adviseurs raden Alexander aan om zich gedeisd te houden, maar hij luistert niet. Hoewel hij weet hoezeer hij Eliza, zijn gezin en zijn vrienden hiermee kwetst, wil hij zich toch rechtvaardigen. Hij schrijft een uitvoerig pamflet en ontkent dat hij op welke manier dan ook malversaties heeft gepleegd, maar hij bevestigt wel de geruchten over de affaire Reynolds, zijn overspel en de chantage. Eliza is geschokt, maar zij en de kinderen blijven Hamilton trouw en steunen hem door dik en dun. Ondertussen zijn er spannende verkiezingen. Hamilton is er geen voorstander van dat John Adams, hoewel federalist net als hij, wordt herkozen. Dan liever de republikein Thomas Jefferson, die een verwoede strijd levert tegen politicus Aaron Burr. Hamilton schrijft opruiende artikelen tegen Burr. Hij heeft een machtig wapen in handen in de vorm van de pas door hem en een aantal vrienden opgerichte ‘ New-York Evening Post’. De goed verzorgde ‘Post’, wordt al snel door velen gelezen en maakt grote indruk. De spanning voor de verkiezingen is om te snijden. Uiteindelijk wint Jefferson en wordt Burr vice-president. Jefferson geeft hem weinig ruimte en Burr vervult knarsetandend zijn functie waarbij hij  Hamilton tot zijn grootste vijanden rekent.

Duels

Tijdens de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid op 4 juli van het jaar 1801, houdt de 27-jarige jurist George Eacker een betoog tijdens een grote bijeenkomst, waarin hij Hamilton beticht van machtsmisbruik. Hij beweert onder meer dat Hamilton het leger, dat hij op de been bracht toen er oorlog met Frankrijk dreigde, vooral heeft gebruikt om de Amerikanen angst aan te jagen en mooi weer te spelen met de Engelsen. Als Philip, de oudste zoon van Alexander Hamilton, dat hoort is hij woedend. Philip is

017 Philip_Hamilton_(The_First)_-_Age_20

Philip Hamilton

een briljante en knappe jongeman van nog geen twintig. Hij heeft een hechte band met zijn vader, hoewel Alexander zich wel eens zorgen maakt over zijn even intelligente als ondeugende zoon. Tijdens een theatervoorstelling komen Philip en een vriend, Eacker en zijn gezelschap tegen. Er worden uitdagende opmerkingen gemaakt. Eacker noemt Philip en zijn vriend ‘verdomde snotneuzen’. Buiten de theaterzaal komt het bijna tot een handgemeen. Eaker wordt uitgedaagd tot een duel. Omdat een tweegevecht in New York verboden is, wordt gekozen voor een vaker voor dit doel gebruikt terrein aan de overkant van de Hudson op grond van New Jersey. Alexander Hamilton wordt heen en weer geslingerd tussen angst voor zijn zoon en begrip voor het verdedigen van zijn eer. Hij adviseert Philip het eerste schot in de lucht af te vuren. Daarmee is zijn eer gered. Een tweede schot zou gericht moeten zijn en dan als een moordaanslag worden beschouwd. Op zondagmiddag laat een gezelschap zich met een roeiboot bij het terrein afzetten. Philip volgt het advies van zijn vader op en schiet mis, evenals zijn tegenstander. Dan schieten beiden opnieuw mis en lijkt de zaak te zijn beslist. Philip verontschuldigt zich, maar zijn  excuses worden niet door Eacker geaccepteerd. Er ontstaat weer ruzie en de middag daarna volgt een tweede duel. Opnieuw schieten beide duellisten in de lucht. Maar dan vuurt Eacker een tweede, gericht schot af. Philip valt op de grond terwijl zijn pistool nog afgaat. Een kogel is boven zijn heup dwars door zijn lijf gegaan en in zijn arm terechtgekomen. Haastig wordt hij teruggebracht  over de rivier. De hulp van een dokter wordt ingeroepen. Vader Hamilton snelt naar de plaats waar de gewonde is overgebracht en valt flauw. Eliza, die drie maanden zwanger is van haar achtste kind, wordt erbij gehaald en de volgende morgen vroeg sterft Philip, temidden van zijn familie. Zes maanden later baart Eliza een gezond jongetje, dat Philip wordt genoemd. De treurenden  weten dan nog niet dat de geschiedenis zich drie jaar later zal herhalen.

Hamilton besluit na de tragische gebeurtenis meer tijd door te brengen met  zijn gezin. Hij laat een buitenhuis bouwen dat de naam ‘Grange’, krijgt, zoals ook de naam was van het huis van de Hamiltons in Schotland. Hij geniet van zijn tuin en laat zich door zijn vriend en huisarts dr. Hosack inwijden in de botanie. In 1804 zijn er opnieuw  verkiezingen. Aaron  Burr mikt op het gouverneurschap van New York. Hamilton is bang dat het een opstap zal zijn naar het presidentschap en laat zich binnen een klein

017 aaron-burr

Aaron Burr

gezelschap  laatdunkend uit over Burr. Eén van de aanwezigen laat het bericht uitlekken en de opmerkingen van Hamilton komen in de krant. Burr is woedend en  schrijft Hamilton verschillende brieven vol verwijten. Wanneer daar  geen reactie op komt, daagt Burr hem uit voor een duel. Hamilton wikt en weegt, maar zijn eer gaat hem boven alles en hij aanvaardt de uitdaging. De datum van het duel wordt vastgesteld op 11 juli. Hamilton is in de tijd die hem nog rest, veel bij zijn vrouw en kinderen. Hij schrijft enkele afscheidsbrieven aan Eliza, die pas mogen worden bezorgd als hij om zal komen. Hij bezoekt nog een bijeenkomst van oud-officieren, springt op de tafel en houdt een daverende speech, die eindigt met het zingen van het oude soldatenlied: ‘How stands the glass around’. Dan is het zover. Op 11 juli laat Hamilton zich over de Hudson roeien. Dokter Hosack blijft achter in de boot. Een poosje later arriveert Burr. De duellisten en hun secondanten nemen hun plaats in. Hamilton zet in alle rust zijn bril op en dan wordt het sein gegeven. Burr schiet het eerst. Hamilton017 untitled2 duel Burr en Hamilton valt op de grond. De kogel heeft een rib geraakt en de lever beschadigd en is blijven steken in zijn wervelkolom. Dokter Hosack komt aangesneld. Hamilton mompelt en vraagt of hij dodelijk is geraakt. Zijn zicht is slecht en hij heeft geen gevoel meer in zijn benen. Hij wordt naar de boot gedragen en de dokter probeert hem met vlugzout bij kennis te houden. Aan de overkant van de rivier wordt hij het huis van een vriend binnengedragen. Hamilton heeft vreselijke pijn. Hij vraagt om zijn vrouw te halen, maar haar niet ongerust te maken. Eliza komt maar zodra  ze de ernst van de situatie ziet, worden alle kinderen gewaarschuwd. De volgende middag, op donderdag 12 augustus om 2 uur, overlijdt Alexander Hamilton op 49-jarige leeftijd. Er volgt een begrafenis zoals New York niet eerder heeft gezien, met saluutschoten vanaf de schepen in de haven en klokgelui van alle kerken. Achter de baar volgt een lange stoet van rouwenden.

017 The Duel The Parallel Lives of Alexander Hamilton and Aaron Burr

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s